کارها : ایجاد، ویرایش و حذف

چطوری میشه روی کاری که در حال انجام آن هستیم تمرکز کنیم وقتی تمامی کارهایی که باید امروز انجام شود در ذهن ما شناور است!؟ ثبت کارهای روزانه باعث ایجاد نظم و تمرکز بیشتر در ذهن ما خواهد شد، همچنین انجام هیچ کاری فراموش نمیشه.

در طول روز کلی کار باید انجام بشه، تماس های تلفنی، ایمیل هایی که باید ارسال بشه، خرید هایی برای منزل و یا قرارملاقت ها و جلساتی که نباید فراموش بشه و … . بیایید همه رو ثبت کنیم و با توجه به سررسید و درجه اهمیت انجامشون بدیم تا به بالاترین بهره وری خود برسیم.

ایجاد یک کار جدید

برای ایجاد یک کار جدید ابتدا لیست مورد نظر را انتخاب کنید و سپس در صفحه لیست، دکمه  را لمس کنید. سپس عنوان کاری که باید انجام بشه را وارد کنید، سپس دکمه  را لمس کنید.

اختیاری: همچنین در صورت نیاز می توانید با لمس تنظیم سررسید، روزی که باید کار انجام شود را مشخص کنید. اگر نیاز به یادآوری دارید نیز، تنظیم یادآوری را لمس کنید.

ویرایش یک کار

برای ویرایش جزئیات یک کار، عنوان آن را در لیست لمس کنید. با این کار صفحه جزیات آن کار نمایش داده خواهد شد. در صفحه جزئیات یک کار می توانید عنوان آن را ویرایش کنید، به عنوان انجام شده یا مهم علامت گذاری کنید. برای آن تاریخ سررسید یا زمان یادآوری مشخص کنید. یادداشت آن را ببینید یا ویرایش کنید. همچنین می توانید آن کار را برای همیشه حذف کنید.

۱ – نام لیست: نام لیستی که این کار در آن قرار دارد نمایش داده می شود.

۲- وضعیت کار: در صورتی که کاری انجام نشده باشد به صورت یک مربع تو خالی نمایش داده خواهد شد. در صورتی که کار انجام شده است، آن را لمس کنید تا رنگ آن سبز و تیک درون آن نمایان شود.

۳- عنوان کار: عنوان کاری که باید انجام شود در این قسمت نمایش داده خواهد شد. در صورت تمایل می توانید آن را لمس کنید تا عنوان قابل ویرایش شود.

۴- کار مهم: در صورتی که کاری مهم است، با لمس ستاره مقابل آن، به عنوان کار مهم علامت گذاری کنید. اطلاعات بیشتر

۵- سررسید: در صورتی که این کار باید در روز مشخصی انجام شود، تنظیم سررسید… را لمس کنید تا بتوانید روز مورد نظر را انتخاب کنید.  اطلاعات بیشتر

۶- یادآوری: در صورتی که نیاز است این کار در روز و ساعت خاصی به شما یادآوری شود، تنظیم یادآوری را لمس کنید.  اطلاعات بیشتر

۷- یادداشت: می توانید برای هر کار یادداشت بنویسید تا در زمان انجام با مطالعه شرایط و مابقی اطلاعاتی که نیاز دارید بدست بیارید.  اطلاعات بیشتر

۸- اطلاعات ایجاد و تکمیل: تاریخ ایجاد این کار را نمایش می دهد. در صورتی که کار تکمیل شده باشد، تاریخ تکمیل را نمایش می دهد.

۹- حذف کار: در صورتی که میخواهید این کار را برای همیشه حذف کنید، دکمه حذف را لمس کنید تا برای همیشه حذف شود.

حذف یک کار

برای حذف یک کار، ابتدا آن را انتخاب کنید و سپس در صفحه جزئیات آن کار دکمه حذف را لمس کنید. همچنین در لیست می توانید آن را به سمت راست بکشید تا حذف شود.

توجه

در صورتی که یک کار را حذف کنید، برای همیشه حذف خواهد شد و نمی توانید آن را بازیابی کنید. این یک عملیات بدون بازگشت است.

آیا این نوشته برای شما مفید بود؟

2+