کارهای مهم

کارهای مهم اولیت بالاتری برای انجام شدن دارن. این امکان در سحر تودو فراهم است که کارهای مهم خودتون رو علامت بزنید تا از بقیه متمایز بشن.

در تمامی لیست های هوشمند برنامه نیز این کارها با اولیت بالاتری نسبت به بقیه کارها نمایش داده می شن. حتی یک لیست هوشمند مجزا نیز برای آنها وجود دارد که فقط کارهای مهم شما را نمایش می دهد.

علامت زدن به عنوان کار مهم

برای اضافه کردن یک کار به کارهای مهم، ستاره جلوی نام آن کار را لمس کنید. در صورتی که ستاره یک کار مهم را لمس کنید، آن کار از لیست کارهای مهم خارج می شود.

لیست کارهای مهم

زمانی که کارهای مهمی برای انجام وجود داشته باشد، لیست هوشمند کارهای مهم در بالای لیست های دیگر ظاهر خواهد شد و می توانید به صورت جداگانه کارهای مهم خود را ببینید.

آیا این نوشته برای شما مفید بود؟

3+