لیست: ایجاد، ویرایش و حذف

لیست ها به شما در دسته بندی کارهایی که باید انجام بشه کمک می کنن. وقتی هر کاری را در لیست مربوط به خودش ثبت کنید، اولین قدم را در مسیر نظم دادن به کارهای روزانه خود برداشته اید.

مثلا لیست کتابهایی که تصمیم دارید مطالعه کنید، یا لیستی از تماس هایی که باید گرفته شود. یا کارهایی که باید در یک پروژه انجام شود. یا حتی برنامه ریزی و کارهایی که برای سفر پیش رو لازم است انجام شود. کارهای منزل یا حتی کارهای مربوط به نگهداری ماشین هم میتونه لیست خودش رو داشته باشه.

ایجاد لیست جدید

برای ایجاد یک لیست جدید ابتدا  را کلیک کنید تا پنل لیست ها نمایش داده شود. سپس در پایین پنل لیست ها، دکمه ی لیست جدید را کلیک کنید. در پنجره بازشده، عنوان لیست را وارد کنید و تایید را کلیک کنید.

ویرایش نام لیست

برای تغییر نام یک لیست، ابتدا لیست را انتخاب کنید و سپس    را لمس کنید. سپس از منوی باز شده، تغییر نام لیست را انتخاب کنید. سپس در پنجره باز شده، نام لیست را ویرایش کنید و دکمه تایید را لمس کنید.

حذف یک لیست

برای حذف یک لیست، ابتدا آن را انتخاب کنید و سپس    را لمس کنید. از منوی باز شده، حذف لیست را انتخاب کنید. سپس برنامه از شما درخواست می کند که انجام عملیات حذف را تایید کنید. در صورتی که واقعا می خواهید آن لیست حذف شود، دکمه بله، حذف شود را لمس کنید.

توجه

در صورتی که یک لیست را حذف کنید، تمامی کارهای انجام شده و انجام نشده آن لیست نیز حذف خواهد شد. این یک عملیات بدون بازگشت است.

آیا این نوشته برای شما مفید بود؟

6+