سحر تودو

چرا باید انجام کاری فراموش بشه؟!

کارهای روزانه ات رو ثبت کن و ذهنت رو درگیر به خاطر سپردن اونها نکن. بعدش فقط روی انجام اونها تمرکز کن. هر زمان و هر جایی که لازم باشه میتونی به سحر تودو دسترسی داشته باشی، حتی وقتی به اینترنت دسترسی نداری!

سحر تودو اندروید